Under den här fliken samlar vi frågor vi får som kan vara av allmänt intresse. Genom att ställa frågor och komma med förslag utmanar du oss att tänka till. En process som utvecklar partiet. Skicka dina frågor till info@normaldemokraterna.se , kommentera i  vår blogg eller posta dem på facebook. Vi försöker svara på allt. Det som känns extra intressant hamnar här. Det går bra att vara anonym.

F: Hur röstar man på Normaldemokraterna?

Om det inte finns någon förtryckt valsedel i din vallokal så kan du ta en blank valsedel och skriva Normaldemokraterna på den.

F: När, var och hur kan man rösta på Normaldemokraterna?

S: Normaldemokraterna ställer upp i valet till kommunfullmäktige i Göteborg 2014. Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i Göteborg. I kommunfullmäktige sitter politiker som väljs av medborgarna. Valet sker vart fjärde år samtidigt som valet till riksdagen. Valet hålls den 14 september 2014.

F: Vilka står bakom Normaldemokraterna?

S: GIL, Göteborgskooperativet för Independent Living, är initiativtagare, men Normaldemokraterna kommer mest vara ni, du, dom, vi. GIL är en ekonomisk förening som med ideella värden samordnar personligt utformad assistans med stort eget ansvar. GIL har sedan starten 1989 parat verksamheten med socialpolitiskt engagemang. GIL tar initiativ till aktioner för att väcka opinion och skapa förbättring i samhället för alla personer med funktionsnedsättning. GIL är även en remissinstans som verkar för att LSS-reformens intentioner efterlevs. GIL har inget eget vinstintresse.

F: Hur går man med i partiet? 

S: Skicka din medlemsansökan till info@normaldemokraterna.se. Vi vill ha ditt namn, din adress, din e-postadress och din tillåtelse att registrera uppgifterna du skickar oss. Vi kommer inte att lämna vidare uppgifterna till tredje part. Medlemskapet är gratis. 

F: Hur enagagerar jag mig i partiet? 

S: Kontakta Normaldemokraterna på info@normaldemokraterna eller ring 031-63 21 94 så kommer vi överens om hur vi fortsätter. Kanske sitter du inne med goda kontakter, har fina idéer eller kan ställa upp med tid, engagemang och lusta. Vi kommer att genomföra flera aktiviteter fram till valet och du får gärna vara med.

F: Hur startar jag Normaldemokraterna i min kommun? 

S: Sista dag för att registrera en partibeteckning (som ett litet patent kan man säga) har redan passerats, men ett parti måste inte registrera partibeteckningen för att kunna ställa upp i val. Vill Normaldemokraterna i din kommun ställa upp i valet redan i år? Glöm inte att beställa namnvalsedlar senast den 10 april 2014

F: Hur långt är ni beredda att ta kravet på tillgänglighet?

S: Hela vägen. Vår långsiktiga strävan är ett Sverige som är tillgängligt för alla. Det är inte bara är en mänsklig rättighet utan något varje kommun är skyldiga att leva upp till. God tillgänglighet underlättar även för exempelvis barnfamiljer och äldre.

F: Är Normaldemokraterna ett enfrågeparti?

S: Nej, vi är ett alla-frågor-parti. Men vi baserar våra politiska ställningstaganden, i alla frågor, på hur väl de tar hänsyn till människors funktionsvariationer. 

F: Var står Normaldemokraterna på en traditionell höger-vänster-skala?

S: Junilistan kallade sig tvärpolitiska. Det skulle kunna passa in på oss också. Oavsett partifärg vill våra medlemmar öka det politiska inflytandet för människor som idag begränsas av sin funktionsvariation.!  ! Ett annat sätt att se på Normaldemokraterna är som en fjärde dimension i  förhållande till den klassiska höger-vänster-skalan. I geometri är den fjärde dimensionen ett komplement till de tre rumsdimensionerna som avser riktning/rörelse. Det stämmer ganska bra på oss. Vi vill flytta hela den politiska skalan och släppa ner den på en plats där vi har större tolerans och en vidare uppfattning om vad som är normalt.

F: I manifestet pratar Normaldemokraterna om medborgare som produktionsresurser. Innebär det att man är mindre värd om man inte producerar?

S: Med rätten till assistans menar vi att man måste se vidare än bara till att tillfredsställa ett vårdbehov. Att se på människor som outnyttjade resurser är ett sätt att retoriskt vända på invanda perspektiv där en människas rätt till ett fritt liv alltid mäts i pengar. I en vidare mening pratar att möjliggöra rätten att välja. Vi tror på att maxa människors potential även utanför samhällets produktionsapparat.