normal.png


 
 
 

 

EN VISION FÖR ETT HELT NORMALT SVERIGE

Normaldemokraterna vill göra funktionsvariationer till en permanent och prioriterad valfråga. Först och främst för att de 1.8 miljoner svenskar som lever med någon form av funktionsnedsättning förtjänar mer än bara tomma fraser och floskler. Uppfattningen att dessa frågor bara angår några få är dessutom helt fel. Alla berörs när man bygger samhällen som stänger ute och diskriminerar människor. I förlängningen handlar det om på vilken värdegrund vi vill bygga vårt land. Vill vi sätta en prislapp på allas lika värde och driva en politik där medborgare ses som en belastning, eller skapa ett samhälle som ser varje individ som en resurs och arbetar för att alla skall kunna maximera sin potential? I våra ögon är valet enkelt. En röst på Normaldemokraterna är en röst på ett smartare, mer ekonomiskt och mänskligare samhälle. Rösta Normalt.

 
 
designed_by_expanded_gallery2.jpg

Det är Normalt att alla som bor i en stad har lika rätt till det offentliga rummet. Att kunna ta del av allt vad staden har att erbjuda i from av nöjen, service eller handel skall inte vara ett privilegium förbehållet några få. Inte nu. Inte någonsin.

 

knapp2.png

Det är Normalt att inte vilja utsättas för diskriminerande särbehandling. Vi vill bidra till ökad förståelse och minskade fördomar. Bland annat genom att göra funktionsvariationer mer synliga i vardagen.

 

ventotene.jpg

Det är Normalt att behöva en hjälpande hand ibland. Förmågan att höja livskvalitén, och stärka möjligheten för alla medborgare att leva ett självständigt liv, är grunden för allt välstånd. En måttstock alla framgångsrika samhällen bör mätas efter.

 


rösta normalt.png
 
 
footer.png